SITA

LESY: Neštátni majitelia lesov žiadajú vládu o pomoc 40 miliónov eur na zmiernenie prírodných katastrof v lesoch

SITA   |     |   25.10.2019 Zástupcovia ÚRZVNLS požadujú finančnú pomoc cez vyhlásenie výziev a zriadenie krízového štábu pre riešenie mimoriadnej situácie lesov Slovenska.
SITA

ENVIRO: Projekt OZ Prales má priniesť systémové zmeny v ochrane prírody, ktorá podľa ochranárov funguje zle

SITA   |     |   25.10.2019 Náklady na projekt sú vyčíslené na skoro 100-tisíc eur, pričom asi 90-tisíc sa bude hradiť z fondov Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktoré hradia Lichtenštajnsko, Island a Nórsko
SITA

MPRV SR: Prezidentka odňala tretiemu sektoru právo na odvolanie v konaniach o lesoch

SITA   |     |   25.10.2019 NR SR opätovne schválila novelu zákona o lesoch Prezidentka oslabila postavenie a práva mimovládnych organizácií v konaniach o lesoch Novela zákona bude prínosom pre zachovanie zelených lesov počas klimatickej zmeny
SITA

LESY: Návrh hraníc bukových pralesov sa viac priblížil reálnemu stavu lokality, uviedol Kicko

SITA   |     |   17.10.2019 Vláda totiž schválila spoločný návrh rezortov životného prostredia, pôdohospodárstva a obrany. Ukončili sa tak 12 rokov trvajúce nejasnosti okolo územia zapísaného v zozname UNESCO.
SITA

NR SR: Komplexnú novelu zákona o lesoch schválili spolu s pripomienkami prezidentky

SITA   |     |   17.10.2019 Schválenou novelou zákona o lesoch sa spresňuje ochrana lesných pozemkov a prehodnocujú sa podmienky vykonávania náhodnej ťažby dreva.
SITA

Pochybenie pri odstraňovaní stromov v Kôprovej doline inšpektori nezistili, tvrdia Štátne lesy TANAP

SITA   |     |   17.10.2019 Podnet podala v júni na inšpektorát iniciatíva My sme les
SITA

VLÁDA: Karpatské bukové pralesy majú po 12 rokoch presné hranice

SITA   |     |   17.10.2019 Doterajšie nejasné vymedzenie hraníc územia komplikovalo aj zaistenie jeho adekvátnej ochrany, čo kritizoval aj Výbor pre Svetové dedičstvo UNESCO
Vekamaf

KAHL - Peletovací lisy na výrobu drevených pelet a krmných směsí

Vekamaf   |     |   17.10.2019 Peletovací lis je zařízení, které přeměňuje sypké suroviny (krmné směsi, piliny, sláma) na granule neboli pelety.
Vekamaf

KAHL - Ako sa vyrábajú drevené pelety

Vekamaf   |     |   17.10.2019 V dnešnej dobe je dôležité myslieť na úplné a komplexné spracovanie dreva. Obzvlášť dôležitá je otázka likvidácia dreveného odpadu. Jednou z najlepších technológií pre spracovanie dreveného odpadu je výroba peliet.
Wood-Mizer CZ s.r.o.

Wood-Mizer představuje pilu LT15CLASSIC WIDE pro větší kmeny a širší prkna

Wood-Mizer CZ s.r.o.   |     |   11.10.2019 Wood-Mizer uvádí na trh nový model pily schopný řezat kmeny o průměru až 90cm.
SITA

Spoločnosť BUKÓZA HOLDING sa snaží riešiť problémy so zápachom a prašnosťou

SITA   |     |   08.10.2019 Spoločnosť podpísala s deviatimi obcami v blízkom okolí memorandum
SITA

AGRO: Agroministri vo formáte V4+5 podpísali v Prahe deklaráciu o lesoch a klimatických zmenách

SITA   |     |   08.10.2019 Slovenský agrosektor považuje za potrebné zabezpečiť vytvorenie takých podmienok, ktoré umožnia ďalšiu finančnú podporu lesov a lesníctva v členských štátoch EÚ, minimálne na takej úrovni, ako je tomu v aktuálnom programovom období CAP.
SITA

PREZIDENTKA: Parlamentu vrátila novelu zákona o lesoch, podpísala 13 zákonov

SITA   |     |   03.10.2019 Pri novele zákona o lesoch podľa prezidentky existuje odôvodnená pochybnosť o jeho súlade s relevantnými právnymi predpismi, ale aj s ústavným princípom právneho štátu a medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky
SITA

O lesné bohatstvo Slovenska sa musí starať samostatné ministerstvo, tvrdia odborníci

SITA   |     |   01.10.2019 Takéto ministerstvo musí podľa platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska garantovať zabezpečovanie priaznivého stavu lesného bohatstva a jeho multifunkčné využívanie pre všetkých obyvateľov SR a EÚ.
SITA

LESY: Platforma Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska vyzýva vládu na pomoc pri ochrane lesov

SITA   |     |   01.10.2019 Príkladom pre slovenskú vládu majú byť prijaté opatrenia z Nemecka či ČR.
SITA

Zadefinovanie nových hraníc Karpatských bukových pralesov vnímajú odborníci rôzne

SITA   |     |   01.10.2019 Niektorí z nich neveria v úspešné ukončenie celej problematiky ani po dvanástich rokoch.
E-trend

Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

E-trend   |     |   01.10.2019 Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
E-trend

Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

E-trend   |     |   01.10.2019 Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
E-trend

Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

E-trend   |     |   19.09.2019 V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
SITA

PREŠOV: MŽP chce podľa VLKa zrušiť naprísnejšiu ochranu v častiach pralesov, envirorezort to ostro popiera

SITA   |     |   19.09.2019 Slovensko stále nie je schopné zabezpečiť ochranu Karpatských bukových pralesov zaradených do Svetového dedičstva UNESCO, tvrdí Lesoochranárske zoskupenie VLK
SITA

LESY: Vlani bola na Slovensku vykonaná obnova lesa na ploche viac ako 17 tisíc hektárov

SITA   |     |   19.09.2019 Na konci roka 2018 zostala na Slovensku na obnovu lesa v zákonných lehotách holina s výmerou 15 734 hektárov.
SITA

ENERGETIKA: Slováci vlani spálili menej drevnej biomasy

SITA   |     |   19.09.2019 Za znížením spotreby drevnej biomasy možno hľadať rast objemu priemyselného zhodnocovania dreva tuzemskými spracovateľmi.
SITA

LESY: Nedostatkom zákona o lesoch je jeho podradenosť zákonu o ochrane prírody, tvrdí šéfka najväčšej píly v SR

SITA   |     |   19.09.2019 V súčasnej situácii treba podľa riaditeľky spoločnosti Rettenmeier Tatra Timber posilniť kompetencie lesníkov.
SITA

MŽP: Envirorezort upravil hranice Karpatských bukových pralesov, žiadalo to UNESCO

SITA   |     |   19.09.2019 UNESCO opakovane vyzvalo Slovensko, aby zabezpečilo primeranú ochranu Karpatských bukových pralesov a vytýčilo presné hranice, v ktorých sa bude najprísnejšia ochrana dodržiavať
SITA

LESY: SPK víta novelu zákona o lesoch, platforma Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska chce zosúladenie legislatívy

SITA   |     |   19.09.2019 Komplexnú novelu zákona o lesoch, ktorou sa spresňuje ochrana lesných pozemkov a prehodnocujú sa podmienky vykonávania náhodnej ťažby dreva, parlament definitívne schválil vo štvrtok.
SITA

MPRV: Novela zákona o lesoch reaguje najmä na klimatickú zmenu

SITA   |     |   19.09.2019 Zákon podrobnejšie špecifikuje uplatňovanie prírode blízkeho hospodárenie v lesoch ako jedno z dôležitých opatrení v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny.
SITA

ENVIRO: Novela zákona o ochrane prírody podľa ochranárov nezlepší ochranu prírody

SITA   |     |   19.09.2019 Novelu, ktorej hlavným cieľom je zastaviť plošné výruby v chránených oblastiach a posilniť právomoci štátnych ochranárov, schválil v stredu parlament
SITA

NR SR: Plošné výruby v národných parkoch zakážu zákonom

SITA   |     |   12.09.2019 V národných parkoch budú plošné výruby zakázané zákonom. Parlament dnes schválil novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá zakazuje plošnú ťažbu v národných parkoch a vzácnych územiach.
SITA

NR SR: Štátni ochranári žiadajú poslancov, aby schválili novelu o ochrane prírody a zachránili tak národné parky

SITA   |     |   12.09.2019 Štátni ochranári rozdali poslancom pohľadnice, ktoré nezachytávajú malebné zábery štítov a lesov, ale rozsiahle výruby
SITA

ENVIRO: Vlastníci neštátnych lesov vyzývajú neprijať novelu zákona o ochrane prírody

SITA   |     |   12.09.2019 MŽP podľa ministra Sólymosa registruje snahu určitých záujmových skupín, aby sa novela zákona o ochrane prírody v parlamente neprijala.