SITA

Iniciatíva My sme les vyzvala vládu, aby zastavila ťažbu dreva vo vzácnych starých lesoch

SITA   |     |   14.02.2019 Európska komisia Slovensku vytýka, že neprijalo primerané opatrenia, aby zabránilo poškodeniu biotopov hlucháňa hôrneho, ktorý je na pokraji vyhynutia
SITA

BRATISLAVA: Mesto ani jeho časti nežiadali zmenu štatútu ich lesov, tvrdia Lesy SR

SITA   |     |   14.02.2019 Magistrát hlavného mesta, Mestské lesy Bratislava, vlastníci lesných pozemkov, orgány samosprávy ani Bratislavský samosprávny kraj pri príprave Plánu starostlivosti o les nepožiadali o úpravu štatútu ich lesných pozemkov na takzvané lesy osobitného určenia.
SITA

SAS: Lesy v okolí Bratislavy rúbu nelegálne, podali trestné oznámenie

SITA   |     |   14.02.2019 Strana Sloboda a solidarita (SaS) podala trestné oznámenie v súvislosti s nelegálnym výrubom lesov v okolí Bratislavy, ako aj podnet na prokuratúru na preskúmanie plánov starostlivosti o lesy v oblasti hlavného mesta.
SITA

MŽP: Envirorezort spustil kontroly dodržiavania zákona o ochrane prírody na okresných úradoch

SITA   |     |   14.02.2019 Ministerstvo životného prostredia (MŽP) odštartovalo od februára historicky najväčšie kontroly dodržiavania zákona o ochrane prírody a krajiny zo strany krajských a okresných úradov, odborov starostlivosti o životné prostredie.
SITA

ENVIRO: Za úbytok starých lesov môže ochranársky prístup ku kalamitám, tvrdia lesníci

SITA   |     |   07.02.2019 Ochranári podľa lesníkov kladú prekážky na vykonanie včasných sanačných opatrení, čo vedie k rozšíreniu podkôrneho hmyzu a následnej náhodnej ťažbe dreva
SITA

MŽP: Na nákup pozemkov v chránených oblastiach má tento rok 600-tisíc eur

SITA   |     |   07.02.2019 Ministerstvo životného prostredia (MŽP) vyčlenilo tento rok 600-tisíc eur zo svojho rozpočtu na nákup pozemkov v najvzácnejších lokalitách Slovenska, ktorým tak dokáže zaistiť adekvátnu ochranu.
SITA

ENVIRO: Lesy ohrozuje ďalší škodca, lesníci plánujú chemické postreky

SITA   |     |   07.02.2019 Slovenské lesy podľa lesníkov ohrozuje tento rok ďalší škodca. Odborníci z Lesníckej ochranárskej služby (LOS) sa obávajú, že zvyšujúci sa výskyt mníšky veľkohlavej v uplynulých dvoch rokoch spôsobí v máji a júni v lesoch kalamitu.
SITA

ENVIRO: Envirorezort kúpil súkromný pozemok v rezervácii Choč v TANAP-e

SITA   |     |   07.02.2019 Ministerstvu životného prostredia (MŽP) sa podarilo odkúpiť veľký pozemok v Národnej prírodnej rezervácii (NPR) Choč (okr. Dolný Kubín), ktorý bol predtým v súkromnom vlastníctve.
SITA

ENVIRO: Slovensko musí urýchlene prijať novely zákonov o lese a o ochrane prírody, tvrdí WWF

SITA   |     |   07.02.2019 Fond na ochranu prírody (WWF Slovakia) vyzval vládu, aby čo najskôr prijala novelu zákona o lesoch z dielne ministerstva pôdohospodárstva a novelu zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne ministerstva životného prostredia.
E-trend

Zákaz biomasakra je iluzórny. Kvalitné drevo z lesa sa spaľuje ďalej

E-trend   |     |   31.01.2019 Vlani na konci roka pretlačili opoziční poslanci nečakane paragraf do legislatívnej normy, ktorá mala podľa nich prispieť k ochrane lesov. Zmenou zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie sa od januára 2019 mala zrušiť podpora pre elektrárne, ktoré spaľujú lesnú biomasu. Má ju dostávať len ten, kto využíva odpad z drevospracujúceho priemyslu. Na zvyšky z ťažby, napríklad konáre, by sa už vzťahovať nemala.
SITA

ENVIRO: EÚ začala konanie proti Slovensku za nedostatočnú ochranu prírody

SITA   |     |   29.01.2019 Európska komisia začala proti Slovensku konanie (infringement) za nedostatočnú implementáciu európskych smerníc o ochrane biotopov a vtákov.
SITA

Štátne lesy so zvolenskou univerzitou pripravujú štúdiu o možnostiach lesov v hlavnom meste

SITA   |     |   29.01.2019 Štátny podnik Lesy SR s Technickou univerzitou vo Zvolene pripravujú štúdiu o možnostiach územia lesov v hlavnom meste a v Bratislavskom kraji. Ministerstvo pôdohospodárstva je otvorené rokovaniam s mestom i mestskými časťami.
SITA

BRATISLAVA: Primátor vyzval ministerstvá, aby spolupracovali na ochrane prírodného dedičstva

SITA   |     |   29.01.2019 Hlavné mesto spolu s mestskými časťami aj Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) vyzýva ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú a ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa k spolupráci.
SITA

AGRO: Nájomcovia pozemkov majú povinnosť do konca januára oznámiť sumárne údaje o nájomnom

SITA   |     |   15.01.2019 Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov stanovuje pre nájomcov novú povinnosť, podľa ktorej sú povinní viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru. Údaje a informácie z tejto evidencie sú povinní poskytnúť okresnému úradu do 31. januára.
SITA

VLÁDA: Prerušili rokovanie o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku

SITA   |     |   15.01.2019 Vláda v stredu prerušila rokovanie o návrhu novely zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.
E-trend

Kovbojka o revíry v priamom prenose

E-trend   |     |   09.01.2019 Poľovnícka spoločnosť Horn s pätnástimi miestnymi členmi ponúkne za blízky revír Višničky, ktorý spravujú v Štiavnických vrchoch štátne Lesy SR, tomuto podniku ročný nájom v sume vyše 57-tisíc eur. Pri 1 400-hektárovej rozlohe štátnych pozemkov v tomto revíri je to pre štát určite výhodná cena. Veď za hektár revíru chcú ľudia z Hornu platiť až 41 eur ročne, pričom priemer z cenových súťaží štátnych lesov je na 23 eurách.
E-trend

Lesník odhalil sfušované zalesňovanie. Vinník dostal ďalšie miliónové kontrakty

E-trend   |     |   23.12.2018 Na spackané zalesňovanie v oblasti horehronského Telgártu upozornil v septembri radový lesník Lesov SR Matúš Hríbik, ktorý tam pôsobí. Privátny dodávateľ podľa jeho slov nevysadil dostatočne veľké plochy a veľa stromčekov sa našlo hromadne zahrabaných len tak pod zemou.
E-trend

Kvietik & Slavia Biznis spoza opony SNS

E-trend   |     |   19.12.2018 O investičnej skupine Slavia Capital v rukách Petra Gabalca a Martina Kvietika sa už dlhšie hovorí v súvislosti s jej „prienikom“ s vládnou SNS i o tom, ako má vo svojich biznisoch využívať napojenie na rezorty zverené strane. Slavisti takéto tvrdenia rezolútne odmietajú a zdôrazňujú, že nič z toho nie je pravda. TREND si preto posvietil na jej vzťahy so štátom podrobnejšie
SITA

ENERGETIKA: Podpisom prezidenta sa končí spaľovanie kvalitného dreva v biomasových zariadeniach

SITA   |     |   13.12.2018 Prezident SR Andrej Kiska svojím podpisom pod poslaneckú novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energií (OZE) definitívne zrušil dotovanie spaľovania kvalitného dreva v biomasových zariadeniach.
SITA

AGRO: Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov má podpis prezidenta

SITA   |     |   13.12.2018 Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, ktorú parlament schválil na decembrovej schôdzi.
SITA

Organizácia Forest Európe bude opäť rokovať o dohode o európskych lesoch

SITA   |     |   13.12.2018 Slovenskému predsedníctvu v Konferencii ministrov o ochrane lesov v Európe (Forest Europe) sa podarilo po piatich rokoch obnoviť rokovania o právne záväznej európskej dohode o lesoch.
SITA

NR SR: Poslanci schválili zákaz dotovania spaľovania kvalitného dreva v biomasových zariadeniach

SITA   |     |   06.12.2018 Po novom sa tak bude dotovať len spaľovanie dreva pochádzajúceho z energetických porastov a odpadu z drevospracujúceho priemyslu.
SITA

MŽP: K novele zákona o ochrane prírody prišlo takmer tisíc pripomienok

SITA   |     |   05.12.2018 Takmer tisíc pripomienok bolo vznesených k novele zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorej cieľom je zaistiť národným parkom (NP) či prírodným rezerváciám potrebnú ochranu.
SITA

SAS: Ministerka Matečná by mala pokynom zastaviť holorubnú ťažbu dreva

SITA   |     |   29.11.2018 SaS bude dôsledne kontrolovať výruby lesov, keďže v súčasnosti kontrola v lesnom hospodárstve prakticky neexistuje ich dôležité funkcie.
SITA

BRATISLAVA: V lesoch v okolí Devínskej Kobyly rúbu stromy, mestským častiam v okolí sa to nepáči

SITA   |     |   29.11.2018 V lesoch v okolí Devínskej Kobyly v Bratislave rúbu stromy, bratislavským mestským častiam v okolí sa to však nepáči.
SITA

Hromadná pripomienka k zákonu o ochrane prírody získala masívnu podporu

SITA   |     |   22.11.2018 Takmer 30-tisíc ľudí podpísalo v priebehu piatich dní hromadnú pripomienku k novele zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne ministerstva životného prostredia (MŽP).
SITA

Stanovisko štátneho podniku LESY SR k článku v týždenníku TREND 15.11.2018 pod názvom „Spoza štátnych revírov vykúkajú úplatky“

SITA   |     |   22.11.2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej LESY SR) sa ostro dištancujú od nepravdivých a zavádzajúcich informácii uverejnených v tomto článku, ktoré úplne popierajú transparentné princípy a zásady realizácie odpredaja odstrelu vo vybraných poľovných revírov LESOV SR.
SITA

ENVIRO: Ochranári pripomienkujú novelu zákona o ochrane prírody

SITA   |     |   19.11.2018 Novelu ako celok ochranárske organizácie vítajú a oceňujú ambíciu envirorezortu lepšie regulovať najmä ťažbu dreva
SITA

LESY SR: Štátny podnik Lesy SR zaznamenal za päť rokov rast tržieb, ale rástli aj jeho náklady

SITA   |     |   19.11.2018 Štátny podnik Lesy SR zaznamenal za posledných päť rokov nárast tržieb, ale pri zvyšujúcej sa ťažbe kontinuálne rástli aj jeho náklady.
E-trend

Únos štátu po poľovnícky: Ako papaláši cez úrady obrali urbárnikov o revír

E-trend   |     |   19.11.2018 Poľuje iba každý stý Slovák, a tak väčšinu ľudí súboje poľovníckych partií o revíry nijako zvlášť nezaujímajú. Úplne iný rozmer však tieto boje nadobúdajú, ak v nich niekto prichádza o revír aj vďaka zneužitiu právomocí úradov a štátnych lesných podnikov, ktoré ich spravujú. Vtedy už ide o „únos štátu“ v prospech oponenta, a ten sa môže zopakovať v ktorejkoľvek oblasti života. Slušným ľuďom tak ostáva iba veľká nechuť, lebo spravodlivosť majú zasa hľadať len u toho istého štátu.