Dictionary

Keyword    
Language  

Humidifier ➜ Nawilżacz Glues ➜ Kleje Sabre saw ➜ Piła zgrubna Fence ➜ Płotowe Bedside table ➜ Bedside table Profile planer – four-sided ➜ Frez - czterostronny - profilujący Finger joint line ➜ łączarka desek Planer – four-sided ➜ Frez - czterostronny - strugarka Other equipment ➜ Inne urządzenia techniczne Kilns, air machinery ➜ Suszarnie, technika powietrzna Conventional dry kiln ➜ Suszarnia na gorące powietrze Larch ➜ Modrzew Beech ➜ Buk Saw mill outputs ➜ Wyjście do tartaku Kiln drying ➜ Suszenie drewna Timber ➜ Tarcica Spruce ➜ Świerk Woodchipper & shredder ➜ Kruszarka i rozdrabniarka Bandsaw ➜ Piła – taśmowa Edging saw ➜ Krawężnica Pine ➜ Bor Pine ➜ Bor Pine ➜ Bor Forest machinery ➜ Teknisk udstyr for forstfolk Random orbit sander ➜ Excentrická brúska