LESY: Sme rodina chce prijatie úplne nového zákona o ochrane prírody a krajiny

Na Slovensku je potrebné urýchlene riešiť stále sa zhoršujúci zdravotný stav lesov, neexistujúcu štátnu lesnícku politiku a poddimenzovanú štátnu správu na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva.
BRATISLAVA 27. decembra (SITA) - Za hnutie Sme rodina o tom informoval tímlíder pre oblasť životného prostredie, lesného hospodárstva a drevospracujúci priemysel Ján Mizerák. Ten pritom poukazuje na hlavné problémy v tejto oblasti, predovšetkým na úseku platnej legislatívy, ktorá aj napriek tomu, že bola v nedávnej minulosti schválená koalíciou, prinesie podľa neho obrovské problémy od 1. januára 2020, kedy nadobudne účinnosť, pretože zákony o ochrane prírody a krajiny a o lesoch nie sú vzájomne harmonizované.

Sme rodina chce preto prijatie úplne nového, moderného zákona o ochrane prírody a krajiny s využitím odborníkov v danej oblasti, vlastníkov, správcov a na základe širokej diskusie pri formulovaní paragrafového znenia. "Filozofia zákona musí byť úplne odlišná. Jeho cieľom má byť zadefinovanie požadovaného stavu na základe vedeckých podkladov pri zohľadnení socio-ekonomických dopadov, ktoré sa budú realizovať spoluprácou všetkých zainteresovaných. To znamená vlastníkov, správcov, samosprávy a štátnej správy," vysvetlil Mizerák.

Hnutie chce tiež presadzovanie oprávnených nárokov neštátnych vlastníkov lesov, zriadenie fondu na podporu lesov Slovenska bez ohľadu na vlastnícke vzťahy či reorganizovať miestnu štátnu správu na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva. "Zároveň žiada zásadnú zmenu v riadení a obchodnej politike Lesov SR š.p. s cieľom zlepšiť stav lesov, stransparentniť dodávateľsko – odberateľské vzťahy a prinavrátiť poctivo pracujúcim lesníkom ich stratený kredit v spoločnosti," uzavrel Mizerák.


Author postings SITA
You might also interested in
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
 • Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

  Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
 • Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

  V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
 • Zvolen si zaknihoval prvenstvo. Má najväčšiu pílu na listnaté drevo

  Na ihličnaté drevo má Slovensko hneď dve veľkokapacitné píly v Liptovskom Hrádku a Tomášovciach pri Lučenci.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.