LESY: Slovensko otvára revíziu dokumentov národného systému certifikácie lesov

Slovensko otvára revíziu dokumentov národného systému certifikácie lesov. Ide v poradí o tretiu revíziu.
BRATISLAVA 9. decembra (SITA) - Slovensko otvára revíziu dokumentov národného systému certifikácie lesov. Cieľom v poradí tretej revízie Slovenského systému certifikácie lesov (SFCS) je implementácia nových vedeckých poznatkov, záverov medzinárodných dohovorov vzťahujúcich sa k obhospodarovaniu lesov, zmien vyplývajúcich z požiadaviek medzinárodnej Rady PEFC a národnej legislatívy, ako i praktických skúseností z doterajšieho využívania národného certifikačného systému. Informovala o tom v pondelok organizácia PEFC Slovensko.

Na základe požiadaviek medzinárodnej Rady PEFC je potrebné normatívne dokumenty národných lesných certifikačných schém preskúmať v pravidelných intervaloch. Aktuálna verzia SFCS bola uznaná medzinárodnou Radou PEFC ešte 14. januára 2016 na obdobie piatich rokov. Rozsah a časový harmonogram revízie je rozpracovaný v Obsahovom zámere revízie dokumentov SFCS, ktorý schválila Rada PEFC Slovensko.

"Proces revízie dokumentov SFCS je otvorený pre všetky záujmové skupiny prostredníctvom nominovania svojich zástupcov za členov technickej komisie, pripomienkovania rozsahu a procesu revízie, ako i pripomienkovania vytvoreného návrhu technických dokumentov v procese verejných konzultácií," ozrejmila organizácia PEFC Slovensko.

Nominácie za členov technickej komisie s uvedením ich odborného zamerania alebo predmetu záujmu a pripomienky k rozsahu a procesu revízie dokumentov SFCS môžu záujemcovia zasielať do 29. februára 2020 písomne alebo elektronicky organizácii PEFC Slovensko. Informácie o revízii SFCS a jej postupy sú dostupné na www.pefc.sk/dokumenty-sfcs/tvorbadokumentov/revizia-sfcs-2019-2021.

PEFC Slovensko je nezávislá organizácia, ktorej cieľom je podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, spotreby dreva ako ekologicky obnoviteľného zdroja, výrobkov z dreva, ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. V súčasnosti je celosvetovo v schéme PEFC certifikovaných viac ako 300 mil. ha lesov a viac ako 20 000 spracovateľských a obchodných spoločností je držiteľmi certifikátov spotrebiteľského reťazca. Na Slovensku je v schéme PEFC certifikovaných viac ako 60 % výmery lesov a takmer 130 spoločností.


Author postings SITA
You might also interested in
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
 • Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

  Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
 • Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

  V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
 • Zvolen si zaknihoval prvenstvo. Má najväčšiu pílu na listnaté drevo

  Na ihličnaté drevo má Slovensko hneď dve veľkokapacitné píly v Liptovskom Hrádku a Tomášovciach pri Lučenci.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.