ENVIRO: Nastal čas skutočne chrániť slovenské pralesy, tvrdí WWF

Slovensko musí zabezpečiť svojim pralesom dostatočnú ochranu, inak im hrozí zánik. Ako v spoločnom vyhlásení konštatovali Svetový fond na ochranu prírody (WWF Slovensko) a občianske združenie Prales, až tretina slovenských pralesov nemá primeranú ochranu.
BRATISLAVA 21. novembra (SITA) - Obe organizácie sa preto už vyše dvoch rokov snažia o vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska, no zatiaľ neúspešne. „Na Slovensku dozrel čas na kľúčové zmeny v spôsobe hospodárenia v lesoch. Vyžaduje si to spoločnosť, meniace sa prírodné podmienky a potreba záchrany pôvodnej biodiverzity," uviedli.

WWF Slovensko aj OZ Prales privítali, že štátnemu podniku Lesy SR odpustí vláda každoročný povinný odvod vo výške päť miliónov eur. „Platenie odvodu je jedným z hlavných argumentov, ktorým sa podnik bránil vyhláseniu rezervácie Pralesy Slovenska. Zrušenie odvodu by malo viesť nielen k ochrane pralesov, ale malo by spustiť rozsiahlejšie zmeny v našom lesníckom sektore, ktoré súvisia s meniacimi sa prírodnými podmienkami, klimatickou zmenou a spoločenskými požiadavkami,“ zdôraznila riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann. Pralesy a jadrové zóny národných parkov musia byť podľa nej bezzásahové a na zvyšnom území národných parkov by sa malo uplatňovať výlučne prírode blízke hospodárenie.

Rokovania o vytvorení národnej prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska viaznu najmä pre nesúhlas zo strany Lesov SR. Ich výsledkom bol zatiaľ len prísľub zo strany Lesov SR, že nebudú do vyhlásenia rezervácie v pralesných lokalitách zasahovať. Sľub spoločnosti Lesy SR dodržiavajú, no rokovania o právnej ochrane sa odvtedy neposunuli. Momentálne návrh na vyhlásenie rezervácie Pralesy Slovenska spracúva Ministerstvo životného prostredia (MŽP), ktoré podľa jeho odboru komunikácie podporuje vznik prírodnej rezervácie, pretože ochranu pralesov a pralesových častí na Slovensku považuje za veľmi dôležitú.

Vyhláseniu chránených území však predchádza vypracovanie odborného návrhu. V spolupráci s agrorezortom bola preto vytvorená pracovná skupina pre pralesy, ktorej cieľom je zhodnotiť stav všetkých častí území navrhnutých na zaradenie do novej prírodnej rezervácie. Následne má byť vypracovaný konkrétny projekt, teda návrh na vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska.

Ochranári mapovaním zistili, že na Slovensku je asi 10 200 hektárov pralesov, čo nie je ani pol percenta z celkovej výmery lesov. Prísne chránených je len 69 percent, zvyšok nemá ochranu pred ťažbou či zničením. Týka sa to napríklad aj pralesa Zámok v Malých Karpatoch, pralesov v Hrochoťskej doline na Poľane, ktoré sú len v 2. stupni ochrany alebo lokality Veľký Grič vo Vtáčniku, ktorá nemá žiadnu ochranu.

Nová prírodná rezervácia by mala zahŕňať 81 lokalít, a to najmä v horských lesoch na strednom Slovensku, niekoľko lokalít leží aj na východe a západe Slovenska. Nachádzajú sa najmä v národných parkoch Veľká Fatra a Nízke Tatry a v chránenej krajinnej oblasti Poľana. Jeho celková výmera by predstavovala asi 7 100 hektárov, kde bude platiť najvyšší, bezzásahový stupeň ochrany.


Author postings SITA
You might also interested in
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
 • Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

  Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
 • Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

  V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
 • Zvolen si zaknihoval prvenstvo. Má najväčšiu pílu na listnaté drevo

  Na ihličnaté drevo má Slovensko hneď dve veľkokapacitné píly v Liptovskom Hrádku a Tomášovciach pri Lučenci.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.