LESY: Spolu s Poľskom štartujú projekt na revitalizáciu horských ekosystémov

Slovensko a Poľsko spustili cezhraničný projekt na revitalizáciu horských ekosystémov. Cieľom projektu je obnova, zachovanie a ochrana biodiverzity horských ekosystémov v cezhraničnom území Karpát.
BRATISLAVA 13. apríla (SITA) - Projekt sa týka zhruba 130 hektárov na vybraných plochách Žilinského a Prešovského kraja. Plánovaný rozpočet je 594 387,41 eura, pričom 85 percent rozpočtu (505 229,26 eura) bude z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátny rozpočet prispeje sumou 28 793,37 eura a vlastné spolufinancovanie slovenských a poľských partnerov je 60 364,78 eura. Ako informoval hovorca Lesov SR Radko Srnka, na projekte pracujú Lesy SR, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva a poľské vedecké kapacity z Poľnohospodárskej univerzity v Krakove. Spoločné aktivity a opatrenia budú podľa Srnku viesť k zabezpečeniu zachovania ekologických väzieb, zamedzeniu prieniku nepôvodných druhov, spomaleniu degradácie prírody a hodnôt krajiny a zosúladeniu manažmentu prírodne významných území rozdelených štátnou hranicou a tým k ochrane biodiverzity tohto územia.

Na začiatku odoberú vzorky fytomasy, stanoví sa obsah živín a výživnej hodnoty trávneho porastu, odoberú sa pôdne vzorky a zistí sa úroda sušiny trávneho porastu. V rámci monitoringu zveri odoberú vzorky biologického materiálu stálej srnčej zveri, aby zistili zdravotnú kondíciu a výskyt ťažkých kovov na horských lesných biotopoch. Urobia hydrologický prieskum. Na základe výsledkov navrhnú opatrenia zabraňujúce postupnému zarastaniu biotopov a opatrenia podporujúce biodiverzitu horských ekosystémov. Opatrenia ako kosenie, mulčovanie a ekologická obnova budú vyplývať z odporúčaného režimu obhospodarovania pre daný typ biotopu.

Na poškodených plochách a na plochách s odstránenými náletovými drevinami urobia ekologickú obnovu formou nastielania čerstvo pokosenej hmoty s dostatkom zrelých semien z druhovo bohatých travinno-bylinných porastov. Po vykonaní navrhnutých opatrení sa opäť zmonitorujú stav horských ekosystémov a zveri a porovnajú zdravotný stav zveri v tých oblastiach, ktoré sú obhospodarované s tými oblasťami, ktoré nie sú. Vypracujú metodiku trvalo udržateľného obhospodarovania horských ekosystémov ako vzor pre obhospodarovanie ekosystémov aj v ostatných horských oblastiach. „Najlepším riešením je opätovné pristúpenie k vhodnému obnovnému manažmentu, respektíve k tradičným spôsobom hospodárenia, ktoré spočívajú v ich pravidelnom obhospodarovaní, smerujúcom k podpore mimoprodukčných funkcií horských ekosystémov. Pre revitalizáciu a zachovanie týchto horských biotopov je vhodná traktorová technika s vysokou svahovou dostupnosťou. Nepriaznivý stav horských biotopov znižuje úživnosť pre živočíchy,“ píše sa ďalej v tlačovej správe.

Srnka ďalej informoval, že v rámci komplexu cezhraničného územia aj napriek blízkosti cezhraničných partnerov nedochádza k vzájomnej výmene informácií o stave horských ekosystémov, výskyte a kondícií živočíchov, prenose parazitov a robených opatreniach. Živočíchy budú monitorovať fotopascami a parazitologickým výskumom a horské biotopy pomocou terénneho botanického prieskumu, ktorému bude predchádzať zistenie ich východiskového stavu.


Author postings SITA
You might also interested in
 • Čierny rok najväčších nábytkárov. Po Ekoltechu padol do strát aj Decodom

  Decodom Topoľčany i Ekoltech Fiľakovo sú ďaleko najväčšími nábytkárňami v slovenských rukách. A popri tom, že každá z nich zamestnáva po vyše tisícke ľudí, boli dlho vo veľmi slušných ziskoch. Navyše svoju podnikateľskú šikovnosť dokázali aj mimo svojej brandže.
 • IKEA v Malackách rozšíri výrobu drevotriesky. Aj vďaka novým plantážam

  Líder svetového predaja nábytku – švédsky koncern IKEA – nemá na Slovensku len veľký bratislavský obchodný dom, ale aj viacero fabrík na nábytok i závod na výrobu drevotriesky. Ten pri Malackách postavil koncern pritom na prelome milénia, a tak mu už v súboji s konkurentmi začal dochádzať dych.
 • Zákaz biomasakra je iluzórny. Kvalitné drevo z lesa sa spaľuje ďalej

  Vlani na konci roka pretlačili opoziční poslanci nečakane paragraf do legislatívnej normy, ktorá mala podľa nich prispieť k ochrane lesov. Zmenou zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie sa od januára 2019 mala zrušiť podpora pre elektrárne, ktoré spaľujú lesnú biomasu. Má ju dostávať len ten, kto využíva odpad z drevospracujúceho priemyslu. Na zvyšky z ťažby, napríklad konáre, by sa už vzťahovať nemala.
 • Kovbojka o revíry v priamom prenose

  Poľovnícka spoločnosť Horn s pätnástimi miestnymi členmi ponúkne za blízky revír Višničky, ktorý spravujú v Štiavnických vrchoch štátne Lesy SR, tomuto podniku ročný nájom v sume vyše 57-tisíc eur. Pri 1 400-hektárovej rozlohe štátnych pozemkov v tomto revíri je to pre štát určite výhodná cena. Veď za hektár revíru chcú ľudia z Hornu platiť až 41 eur ročne, pričom priemer z cenových súťaží štátnych lesov je na 23 eurách.
 • Lesník odhalil sfušované zalesňovanie. Vinník dostal ďalšie miliónové kontrakty

  Na spackané zalesňovanie v oblasti horehronského Telgártu upozornil v septembri radový lesník Lesov SR Matúš Hríbik, ktorý tam pôsobí. Privátny dodávateľ podľa jeho slov nevysadil dostatočne veľké plochy a veľa stromčekov sa našlo hromadne zahrabaných len tak pod zemou.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.