PREZIDENTKA: Zuzana Čaputová vetovala novelu zákona o ochrane prírody a krajiny

Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila do parlamentu na opätovné prerokovanie zákon o ochrane prírody a krajiny.
BRATISLAVA 12. jún (SITA) – Podľa nej schválený zákon predstavuje podstatný zásah do ochrany prírody a krajiny, teda aj zásah do ústavou chráneného práva na priaznivé životné prostredie.

„Na základe zákona sa má podstatne uvoľniť výrub drevín v intraviláne a ešte viac v extraviláne obcí, pričom toto uvoľnenie sa vzťahuje aj na územia s druhým a tretím stupňom ochrany. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že súčasná právna úprava vôbec neumožňuje udeliť súhlas s výrubom drevín na území s druhým a tretím stupňom ochrany,“ spresnila Čaputová. Dodala, že schválený zákon síce zavádza inštitút stanoviska orgánu ochrany prírody vo vzťahu k výrubu na takomto území, avšak nemá sa už naňho aplikovať Správny poriadok. Nepôjde tak o správne konanie, v ktorom by boli zaručené procesné práva účastníkov konania, vrátane opravného prostriedku. Tým sa priamo oslabuje aj ústavou zaručené právo na priaznivé životné prostredie.

Podľa prezidentky v prípade tohto zákona neboli naplnené ani podmienky pre skrátené legislatívne konanie. „Na skrátené legislatívne konanie totiž musí byť splnená základná podmienka, a to je existencia mimoriadnych okolností. Som presvedčená, že zarastanie krajiny nemožno považovať za mimoriadnu okolnosť, ktorá by nebola výsledkom obvyklého chodu udalostí a nastala by náhle. Nevidím pritom ani priamu súvislosť medzi uvoľnením regulácie výrubu stromov a ochranou ľudí pred nebezpečnými stretmi s medveďom, zvlášť keď časť právnej úpravy sa týka výrubu drevín v zastavanom území obce,“ vyjadrila sa Čaputová.

Prezidentka tiež uviedla, že nesúhlas so znením schváleného zákona vyjadrili aj samosprávy zastúpené v Únii miest Slovenska z dôvodu, že bude umožnené odstraňovať stromy v mestách a prímestských oblastiach bez akejkoľvek náhrady. „Vzhľadom na výhrady voči schválenému zákonu, najmä nenaplnenie podmienok pre skrátené legislatívne konanie a možný nesúlad s právom na priaznivé životné prostredie, navrhujem, aby parlament pri opätovnom prerokovaní zákon neprijal ako celok,“ uzavrela prezidentka.


Author postings SITA
You might also interested in
 • Tarabov útok na národné parky: Nariadil veľké prepúšťanie a zobral im peniaze zo štátneho rozpočtu

  Riaditelia národných parkov majú prepustiť takmer 80 ľudí. Minister im zároveň drasticky znížil príspevok na tento rok zo štátneho rozpočtu a obmedzil aj peniaze z eurofondov. Podľa bývalého štátneho tajomníka rezortu Michala Kiču ide o neakceptovateľný útok na ochranu prírody na Slovensku.
 • Rezorty nepodpísali do 1. apríla 2024 delimitačné protokoly o spravovaní lesov

  Rezorty životného prostredia a pôdohospodárstva nepodpísali do 1. apríla 2024 delimitačné protokoly o spravovaní lesov a nehnuteľností, ktoré prešli v rámci zonácie Veľkej Fatry a Slovenského krasu spod štátnych lesov do správy národných parkov, hoci to vyžaduje zákon.
 • Medzi top zákazníkov Lesov SR prenikli nové priekupnícke firmy na úkor niektorých fabrík

  Drevári sa začiatkom roka báli o presuny štátneho dreva do rúk priekupníkov blízkych vláde, no napokon si mnohí objemy udržali. Zmluvy štátnych lesov sa však skrátili. Spracovatelia sa preto obávajú, že neskôr budú musieť o surovinu bojovať znova. Niektoré fabriky boli navyše vytlačené spomedzi top zákazníkov Lesov SR a nahradili ich nové mená, ktoré drevo vyvážajú aj do cudziny. Medzi manažérmi Lesov SR si našla miesto aj bývalá pravá ruka Borisa Kollára.
 • Drevári sa obávajú, že na biznise s drevom zasa začínajú zarábať ľudia blízki Smeru a SNS. Štátne lesy im blokujú dodávky

  Štátne Lesy SR meškajú s podpisom zmlúv na tohtoročné dodávky dreva pre domáci drevospracujúci priemysel. Drevári za tým vidia možné presuny dreva, ktoré doteraz dostávali oni, na priekupníkov s kontaktmi na terajšiu vládnu koalíciu. Takto sa to dialo aj za minulých vlád Smeru a SNS. Lesy SR meškanie odôvodňujú tým, že sa ich noví manažéri vybraní koalíciou musia viac zoznámiť so stavom podniku.
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.