Servisná zmluva na stroje a technológie

Uvažovali ste niekedy nad zabezpečením pravidelných prehliadok technického stavu Vašich strojov a technológií? Veď pri autách je to bežná vec, nad ktorou sa ani nezamýšľame. Predsa chceme, aby nám vždy správne fungovali.
Servisnú zmluvu je možné uzatvoriť aj na Vašu technológiu. Zmluva Vám zabezpečí napríklad pravidelné prehliadky strojov, vytypovanie náhradných dielov a poradenstvo.

Samotné prehliadky Vám zabezpečia nasledovné:

• prevenciou znížiť možné časové straty vo výrobe
• zabezpečiť bezchybný chod servisovaných strojných zariadení a výrobnej disponibility
• zamedziť nečakaným prestojom vo výrobe objednávateľa
• včas odhaliť skryté chyby, resp. opotrebované diely, ktoré sú často predmetom
zvýšenia nákladov na opravu, dopravu (UPS, DHL)
• zabezpečiť kvalitu a správnosť dodávok náhradných dielov
• zvyšovanie vedomostí a kvality obsluhy
 
Interval prehliadky nastavíme optimálne podľa Vašej požiadavky a zaťaženia strojov a technológií.

Ozvite sa nám, pošleme Vám návrh zmluvy a Vaše stroje môžu fungovať bezchybne.

Král, s.r.o.
Predmestská 83
010 01 Žilina
 
Andrej Sýkora
vedúci servisného strediska
Mobil: 0911 409 419
Mail: andrej@kral-zilina.sk


Author postings Král, s. r. o.
You might also interested in
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.