ENVIRO: Majitelia a správcovia lesov môžu požiadať o finančnú podporu na zlepšenie stavu biotopov

Majitelia a správcovia lesov môžu požiadať o finančnú podporu opatrení, ktoré pomôžu zlepšiť stav biotopov európskeho významu v slovenských lesoch.
BRATISLAVA 24. januára (SITA) – Informáciu zverejnila Štátna ochrana prírody (ŠOP) na svojej stránke. Výzva je vyhlásená v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) a je súčasťou dobudovania skupiny území Natura 2000. Minimálna a maximálna výška príspevku pre jedného majiteľa alebo správcu lesa nie je stanovená. Kladne posúdené žiadosti zahrnú do jedného projektu, ktorého maximálna výška je stanovená na 12 miliónov eur. Projekt bude financovaný z fondov Európskej únie (EÚ).

Návrhy opatrení budú posudzované individuálne. „Po predložení návrhu opatrení si celé územie s majiteľom alebo správcom prejdú ochranári aj lesníci. Tí budú posudzovať, či navrhované opatrenia budú skutočne prínosné a zlepšia súčasný stav. Zároveň vyhodnotia, či majiteľ alebo správca lesnej plochy bude schopný opatrenia vykonať a udržať aj do budúcnosti,“ povedal Daniel Baláž, námestník generálneho riaditeľa pre projekty ŠOP.

Návrhy opatrení je možné predkladať do 28. februára. Podmienkou pre zaslanie žiadosti je, že územie, v ktorom sa predmet žiadosti nachádza, musí spadať do území európskeho významu Natura 2000. Záujemcovia sa so žiadosťou musia obrátiť na správu príslušného chráneného územia. Opatrenia, ktoré sú predmetom žiadostí, musia byť vykonané od marca 2020 do júna 2023. Z celkovej sumy projektu budú okrem samotných opatrení majiteľov a správcov lesov financované aj výdavky, ktoré ŠOP a lesníkom vzniknú v súvislosti s projektom.

Financie do OP KŽP poskytuje Európska únia. Štátne orgány následne vyhlasujú jednotlivé výzvy. Do výziev sa môžu so svojím projektom prihlásiť štátne orgány, samosprávy, súkromné spoločnosti aj mimovládne organizácie.


Author postings SITA
You might also interested in
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
 • Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

  Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
 • Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

  V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
 • Zvolen si zaknihoval prvenstvo. Má najväčšiu pílu na listnaté drevo

  Na ihličnaté drevo má Slovensko hneď dve veľkokapacitné píly v Liptovskom Hrádku a Tomášovciach pri Lučenci.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.