LESY: Slovenské lesy je potrebné pripraviť na klimatické zmeny, upozorňuje Matečná

Lesníci upozorňujú na nevyhnutnú úpravu drevinového zloženia, rekonštrukciu najzraniteľnejších lesov a zintenzívnenie prírode blízkeho hospodárenia v lesoch
HORNÝ SMOKOVEC 23. januára (SITA) - Hoci sa od roku 2016 lesnatosť Slovenska zvýšila zo 40,35 percenta na 41,2 v roku 2018, v rámci udržania súčasného stavu je nutné pripraviť sa na klimatické zmeny. Poukázala na to ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná počas tlačovej konferencie pri príležitosti 29. ročníka medzinárodnej konferencie Aktuálne problémy v ochrane lesa 2020. Dopady zmeny klímy na lesné ekosystémy sa podľa jej slov týkajú zmien v produkcii a odolnosti drevín, zvýšenej úmrtnosti stromov v dôsledku sucha, zvýšenia rizika lesných požiarov a veterných kalamít, premnoženia škodcov ako je lykožrút, či aktivizácie inváznych druhov. Pripomenula, že ministerstvo sa zameriava na podporu adaptácie slovenských lesov v podobe úprav drevinového zloženia, rekonštrukcie najzraniteľnejších lesov a prírode blízkeho obhospodarovania.

Aktuálne koncentrácie hlavných skleníkových plynov v atmosfére dosahujú podľa agrorezortu historicky rekordné maximá, len obdobie posledných päť rokov (2015 – 2019) bolo najteplejším za celú éru meteorologických pozorovaní. Doterajší nárast priemernej teploty strednej Európy o jeden až 1,3 stupňa Celzia napríklad znamená, že pôvodné porasty drevín, prispôsobené „normálnej“ klíme, už tam, kde rastú, nie sú „doma“. Práve kombinácia nárastu teplôt vzduchu a nedostatok vlahy má podľa ministerstva potenciál spôsobovať nežiadúce fyziologické zmeny stromov. V dôsledku toho by stromy mohli zaznamenať pokles prírastkov a zoslabenie, čo by následne mohlo viesť k znižovaniu schopnosti stromov absorbovať CO2.

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Ľuboš Halvoň zdôraznil, že reakcie lesných ekosystémov na klimatickú zmenu sú v porovnaní s poľnohospodárskymi kultúrami komplikovanejšie a ťažšie predpovedateľné. „Hlavným dôvodom je dlhovekosť lesa, a to, že po dobu jedného životného cyklu môže dôjsť k fyziologický významným zmenám klímy. Klimatickej zmene teda budeme musieť čeliť bez ohľadu na prípadný včasný prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku,“ dodal. Lesnícke centrum preto spolupracovalo s Technickou univerzitu vo Zvolene na stromovom simulátore biodynamiky lesa, simulovalo tak dopady klimatických zmien na les. „Nadobudnuté poznatky, ktoré máme, informácie o lesoch, ktoré máme, dokážeme pretaviť do počítačového programu, ktorý dokáže predikovať, čo by sa v budúcnosti teoreticky mohlo stať. Napríklad, vieme povedať, ako sa les bude správať, keď niektoré stromy odumrú,“ vysvetlil pre agentúru SITA Halvoň. Výsledky podľa jeho slov ukazujú na tri modely adaptácie lesov na zmenu klímy. Na ich základe bude nevyhnutná spomínaná úprava drevinového zloženia, rekonštrukcia najzraniteľnejších lesov a zintenzívnenie prírode blízkeho hospodárenia v lesoch.

Opatrenia v lesníctve sú súčasťou Národnej stratégie adaptácie SR na zmenu klímy. Okrem toho sa vedenie agrorezortu v súčasnosti zameriava na prípravu Akčného plánu adaptácie na zmenu klímy. Slovensko sa tiež spolu s ostatnými krajinami Európskej únie zaviazalo do roku 2030 znížiť množstvo vyprodukovaných emisií o 40 percent. Podľa ministerky však už Slovensko má v dnešnej dobe daných 40 percent splnených.


Author postings SITA
You might also interested in
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
 • Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

  Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
 • Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

  V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
 • Zvolen si zaknihoval prvenstvo. Má najväčšiu pílu na listnaté drevo

  Na ihličnaté drevo má Slovensko hneď dve veľkokapacitné píly v Liptovskom Hrádku a Tomášovciach pri Lučenci.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.