LESY: Rozpad smrečín a riešenie tohto stavu je jedným z najväčších problémov Česka a Slovenska

Problémy súvisiace s rozpadom smrečín v súčasnosti trápia Slovensko a Česko, no musia sa s nimi vysporiadať aj lesníci vo zvyšku Európy.
BRATISLAVA 21. januára (SITA) - V tomto smere sa česká a slovenská strana vzájomne tento mesiac informovali o rozsahu celkových ťažieb dreva v roku 2019 a predpokladoch na roky 2020 a 2021, najmä o predpokladanom rozsahu náhodných ťažieb poškodených smrekových lesov. „Súčasný rozsah má mimoriadne negatívny vplyv na obhospodarovateľov lesov z dôvodu presýtenia trhu smrekovým drevom nižšej kvality a poklesu ceny tohto dreva pri náraste úloh obhospodarovateľov súvisiacich s obnovou lesov,“ informoval generálny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) Jaroslav Regec.

Zhodnotenie súčasného stavu a ďalšie možnosti rozvoja lesného hospodárstva v Českej a Slovenskej republike boli predmetom rokovania zástupcov MPRV SR a Ministerstva zemědělství Českej republiky, ktoré sa minulý týždeň konalo za účasti predstaviteľov štátnych podnikov Lesy Slovenskej republiky, Lesy České republiky, Vojenských lesov a majetkov SR a Vojenských lesov a statkov ČR v priestoroch štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR.

Samostatná kapitola stretnutia bola venovaná možnostiam podpory lesného hospodárstva. V oboch krajinách sa využívajú prostriedky Európskej únie poskytované prostredníctvom programov rozvoja vidieka, v súčasnom aj nasledujúcom programovom období a tiež národné podpory. Slovenských zástupcov lesníckeho sektora zaujímalo, aké formy podpory využívajú českí kolegovia. „Skúsenosti z Čiech týkajúce sa systému a spôsobu poskytovania jednotlivých foriem podpory pre vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, najmä v súvislosti s poškodením najmä smrekových lesov a ich dopad na hospodárenie štátnych a neštátnych lesov, predstavujú pre Slovensko cenný zdroj informácií,“ skonštatoval Jaroslav Regec. Naopak, pozitívnu odozvu zo strany zástupcov ČR mala podpora poskytovaná v SR na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov.

Jedným z dôležitých výstupov rokovania bola podpora prípravy a vypracovania spoločného integrovaného projektu v rámci programu LIFE. „S českými kolegami sme prerokovali možnosti podania spoločného integrovaného projektu v rámci program LIFE, ktorý patrí k hlavným nástrojom EÚ na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy,“ dodal generálny tajomník MPRV Regec.


Author postings SITA
You might also interested in
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
 • Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

  Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
 • Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

  V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
 • Zvolen si zaknihoval prvenstvo. Má najväčšiu pílu na listnaté drevo

  Na ihličnaté drevo má Slovensko hneď dve veľkokapacitné píly v Liptovskom Hrádku a Tomášovciach pri Lučenci.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.