SÚDY: Pozemkový fond pokračuje v sérii súdnych sporov o pozemky, tentoraz pri Kazimíre

Žalobu na súd o určenie vlastníctva nehnuteľností podal SPF v novembri 2015
BRATISLAVA 12. decembra (SITA) - Slovenský pozemkový fond sa domáha určenia vlastníctva nehnuteľností dotknutých podľa neho neoprávneným dedením konfiškovaných pozemkov grófa Ladislava Berchtolda v katastrálnych územiach Veľký Kazimír a Brezina. Ako ďalej agentúru SITA informoval hovorca SPF Martin Kormoš, ide o pozemky v rozlohe niekoľkých stoviek hektárov. Územia sa nachádzajú v okrese Trebišov neďaleko hraníc s Maďarskom.

Žalobu na určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podal SPF ešte pred štyrmi rokmi, v novembri 2015. Domáhal sa ňou, aby súd rozhodol o vlastníctve nehnuteľností, ktoré patria štátu a neznámym vlastníkom. Tých pred súdom zastupuje práve fond. „Jedná sa o rozsiahle nehnuteľnosti, predovšetkým ornú pôdu, záhrady, trvalé trávnaté porasty, ktoré boli v minulosti skonfiškované bývalému vlastníkovi grófovi Ladislavovi Berchtoldovi,“ uviedla generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová.

V konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim bolo priznané vlastníctvo grófovi podľa SPF bez toho, aby príslušná komisia preverovala skutočný právny stav nehnuteľností. „Po zapísaní grófa Berchtolda na list vlastníctva vo Veľkom Kazimíre a v Brezine sa začali diať zvláštne veci. Prebehlo dedičské konanie, kde mal tento gróf Berchtold údajne len dvoch dedičov, jedna z nich, žijúca v Spojených štátoch amerických, na Floride, mala zdediť všetky nehnuteľnosti v rozsahu niekoľko stoviek hektárov a v niekoľkomiliónovej hodnote,“ zdôraznila právna zástupkyňa SPF Irena Sopková.

Dedička sa podľa nej dedičského konania nezúčastnila a zastupoval ju iba advokát z Trebišova, ktorý dotknuté nehnuteľnosti následne v jej mene zveril do nájmu ďalším osobám a tie majú dedičke platiť nájomné. Kontroverzie zo strany advokáta podľa SPF pokračovali aj po tom, čo fond podal žalobu na okresnom súde v Trebišove, kde žalovanou bola priamo dedička žijúca na Floride. „Advokát predložil súdu plnú moc, ktorá však nikdy nebola overená tzv. apostilou. Napriek tejto skutočnosti s ním po dobu vyše štyroch rokov konal súd ako s právnym zástupcom dotknutej dedičky,“ tvrdila Sopková.

V konaní sa podľa SPF vyskytli aj ďalšie nezrovnalosti. Objavili sa totiž listiny, ktoré sa v súčasnosti nenachádzajú na jednotlivých katastrálnych úradoch ani v archívoch a svedčia o tom, že dotknuté nehnuteľnosti mali byť pripravované ako dar pre inú osobu. Konkrétne má ísť o lekára, ktorý vraj grófovi Berchtoldovi zachránil život. Táto osoba podľa SPF zároveň vypovedala v prospech obžalovaného Milana Iča, známeho z kauzy Slanské lesy. V zložke trestných spisov sa tiež našli všetky pôvodné doklady aj s návodom, ako previesť nehnuteľnosti zo Slovenska na dedičku žijúcu v USA.

„V zložke sa okrem iného nachádza aj dokument podpísaný osobou známou z kauzy Slanské lesy, v ktorom je presne popísaný rodokmeň grófa Berchtolda. Z neho je pritom zrejmé, že dedička, ktorá v rámci dedičského konania nadobudla predmetné nehnuteľnosti, zďaleka nebola jedinou dedičkou grófa Berchtolda,“ povedala Sopková. Ďalšou zaujímavosťou podľa nej je, že po získaní týchto listín v roku 2006 boli všetky tieto listiny predložené prokuratúre v Michalovciach, no trestné oznámenie Slovenskej republiky, ktorú zastupovali Lesy SR a Slovenský pozemkový fond, bolo odmietnuté.

Podľa generálnej riaditeľky Šklíbovej bude v ďalších fázach konania kľúčovým krokom dôkladné preverenie všetkých skutočností, ktoré sa dotýkajú údajnej dedičky grófa Berchtolda žijúcej v Spojených štátoch a rovnako aj jej právneho zástupcu, vrátane listín, ktorými disponujú. „Slovenský pozemkový fond do súdneho spisu doložil konfiškačné rozhodnutia, ktoré svedčia v prospech Slovenskej republiky, a taktiež výmery o pridelení pôdy po skonfiškovaní predmetných nehnuteľností,“ dodala Šklíbová.


Author postings SITA
You might also interested in
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
 • Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

  Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
 • Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

  V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
 • Zvolen si zaknihoval prvenstvo. Má najväčšiu pílu na listnaté drevo

  Na ihličnaté drevo má Slovensko hneď dve veľkokapacitné píly v Liptovskom Hrádku a Tomášovciach pri Lučenci.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.