PRIESKUM: Lesy zasiahnuté lykožrútmi alebo kalamitou si podľa 80 percent Slovákov sami neporadia

Štyri pätiny Slovákov si myslia, že v lesoch postihnutých lykožrútmi alebo veternou kalamitou treba vykonávať ochranné opatrenia.
BRATISLAVA 18. novembra (SITA) - Vyplýva to z výsledkov reprezentatívneho kvalitatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1 021 respondentov zrealizovala agentúra Focus v októbri dotazníkovou metódou pre platformu Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska. Agentúru SITA o tom informoval hovorca platformy Jozef Marko.

Platformu vytvorili v septembri štátny podnik Lesy SR a ďalšie organizácie - Odborový zväz drevo, lesy, voda, PEFC Slovensko, Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Slovenská lesnícka komora, Vojenské lesy a majetky a Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky. Lesy SR čelia dlhodobo kritike ochranárov najmä pre ťažbu kalamitného dreva v chránených oblastiach. Štátne lesy sa bránia, že je to potrebné.

Prieskum podľa Marka tiež konštatuje, že verejnosť od politikov očakáva presadenie aktívneho manažmentu a ochranu lesov, odbornú spoluprácu lesníkov a ochrancov prírody, spravodlivé usporiadanie vzťahov so súkromnými vlastníkmi lesov. Politici by mali dbať na garanciu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov vrátane produkcie dreva ako ekologicky mimoriadne užitočnej a obnoviteľnej suroviny s univerzálnym použitím, veľkou perspektívou a nezastupiteľným miestom v zelenej ekonomike.

„Výsledky prieskumu potvrdili ciele, pre ktoré odborná platforma Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska vznikla a predložila politikom komplexný dokument s návrhmi konkrétnych riešení a jednotlivých opatrení na ich dosiahnutie – Novú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja lesného bohatstva Slovenska. Názory obyvateľov na význam, súčasný stav a ochranu lesov jednoznačne podporili náš odkaz politikom, že je nevyhnutné, aby zmenili prístup k lesom, vnímali ich ako jednu z priorít a vypracovali dlhodobo platnú štátnu politiku pre ochranu lesného bohatstva Slovenska,“ uviedol koordinátor platformy a predseda PEFC Slovensko František Štulajter.

Respondenti v prieskume uviedli, že považujú za potrebné, aby boli v poškodených lesoch vykonávané ochranné opatrenia. V prípade, že je les napadnutý lykožrútmi, je podľa 81 percent opýtaných potrebné vykonávať ochranné opatrenia. Opačný názor malo 15 percent opýtaných. V prípade lesa po veternej kalamite je ochranné opatrenia potrebné vykonávať podľa 80 percent opýtaných. To, že si les so vzniknutou situáciou poradí sám, si myslí 17 percent opýtaných. Prieskum tiež podľa platformy ukázal, že ľudia o niečo viac dôverujú lesníkom a štátnym ochrancom prírody ako ekologickým aktivistom.

Až 95 percent opýtaných tvrdí, že lesy by mali byť zdrojom pitnej vody a čistého vzduchu. Podľa ďalších 94 percent by mali chrániť krajinu pred povodňami. O čosi menej opýtaných (86%) uvádza, že by mali byť verejne prístupné pre relaxačné a športové aktivity obyvateľov. Relatívne najmenej respondentov (72%) si myslí, že by mali poskytovať dostatok dreva pre široké využitie. Takmer tri štvrtiny opýtaných súhlasia s tým, aby štát vyplácal súkromným vlastníkom lesov finančnú náhradu v prípade, že im obmedzuje ich právo hospodáriť s lesom.

Výrazná väčšina respondentov si nevie predstaviť život bez výrobkov z papiera a dreva. Iba 10 percent opýtaných na otázku, či si vedia predstaviť svoj život bez výrobkov z papiera, odpovedalo kladne. Podobne je to s výrobkami z dreva. Trinásť percent oslovených si vie predstaviť život bez nich.


Author postings SITA
You might also interested in
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
 • Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

  Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
 • Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

  V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
 • Zvolen si zaknihoval prvenstvo. Má najväčšiu pílu na listnaté drevo

  Na ihličnaté drevo má Slovensko hneď dve veľkokapacitné píly v Liptovskom Hrádku a Tomášovciach pri Lučenci.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.