VLÁDA: Karpatské bukové pralesy majú po 12 rokoch presné hranice

Doterajšie nejasné vymedzenie hraníc územia komplikovalo aj zaistenie jeho adekvátnej ochrany, čo kritizoval aj Výbor pre Svetové dedičstvo UNESCO
BRATISLAVA 14. októbra (SITA) - Slovensko po dvanástich rokoch presne vymedzilo hranice Karpatských bukových pralesov, ktoré sú zaradené do svetového dedičstva UNESCO. Návrh ministerstva životného prostredia dnes schválila vláda. Výbor pre Svetové dedičstvo UNESCO totiž opakovane vyzval Slovensko, aby zabezpečilo primeranú ochranu Karpatských bukových pralesov a vytýčilo presné hranice, v ktorých sa bude najprísnejšia ochrana dodržiavať. V opačnom prípade hrozilo, že lokalitu by mohli pre nedostatočnú ochranu vyňať zo Zoznamu svetového dedičstva.

Ako informoval hovorca ministerstva Tomáš Ferenčák, ministerstvu sa podarilo nájsť dohodu, že na asi 4300 hektároch bude platiť prísny bezzásahový režim. Toto územie bude tvoriť jadrovú zónu lokality UNESCO. Prísna nárazníková zóna, teda ochranné pásmo, kde nebude možné vykonávať výruby, bude mať výmeru ďalších zhruba 1700 hektárov. A širšia nárazníková zóna, kde sa bude môcť hospodáriť len v obmedzenej forme v súlade s princípmi prírode blízkeho spôsobu obhospodarovania, bude mať výmeru vyše 13 300 hektárov. Vymedzenie územia je výsledkom dlhých rokovaní so štátnymi i neštátnymi vlastníkmi. Ministerstvo im ponúklo všetky dostupné možnosti - od odkúpenia pozemkov, cez dlhodobé nájmy či náhrady za bežné obhospodarovanie. „Na ministerstve sme skutočne presadzovali férový prístup k súkromným vlastníkom. V danom území vlastnia približne 1 000 hektárov,“ uviedol minister životného prostredia László Sólymos.

Jedinú výnimku predstavujú súkromné pozemky v Národnej prírodnej rezervácii Šípková s rozlohou približne 150 hektárov. Tu sa dohodu nepodarilo dosiahnuť, a preto územie nebude zaradené medzi lokality UNESCO. Šípková je už dnes v piatom stupni ochrany, jej vyňatie z návrhu teda neznižuje ochranu tejto lokality, pripomenul Ferenčák.

Problematika nedostatočne chráneného vzácneho územia sa ťahá už 12 rokov. Problematickým bol už samotný nominačný projekt predložený v roku 2007. Ako informovalo ministerstvo, v projekte sa totiž uvádzali dve odlišné rozlohy územia. Kým v texte sa uvádzalo 5,7-tisíca hektára, v mapovej časti bolo zakreslených len 3,5-tisíca hektára. Práve nejasné vymedzenie územia komplikovalo aj zaistenie adekvátnej ochrany.

Lesoochranárske zoskupenie Vlk tvrdí, že návrh ministerstva stále nezaručuje primeranú ochranu slovenskej časti Karpatských bukových pralesov. Schválený návrh podľa Vlka počíta so zmenšením ich územia o štvrtinu, teda o viac než 1 300 hektárov, ktoré by mali byť prísne chránené. Vlk preto navrhoval stiahnutie tohto dokumentu z medzirezortného pripomienkového konania a jeho opätovné prepracovanie, čo envirorezort odmietol. Tvrdí, že že výmery boli stanovené „na základe presných mapových vrstiev, digitálne spracovaných na jednotky priestorového rozdelenia lesa“.


Author postings SITA
You might also interested in
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
 • Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

  Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
 • Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

  V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
 • Zvolen si zaknihoval prvenstvo. Má najväčšiu pílu na listnaté drevo

  Na ihličnaté drevo má Slovensko hneď dve veľkokapacitné píly v Liptovskom Hrádku a Tomášovciach pri Lučenci.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.