Štátne lesy zmäkli. Mnohé prešľapy odhalené NKÚ uznali a sľubujú nápravy

Keď minulý týždeň Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) zverejnil prešľapy štátnych Lesov SR proti hospodárnemu nakladaniu so zverených majetkom, tie sa spolu s ministerstvom pôdohospodárstva na čele s Gabrielou Matečnou (SNS) najskôr ohradili, že v záveroch úradu vidia faktické nezrovnalosti a mnohé veci si s ním ešte musia vysvetliť. Teraz však rétoriku menia. V dnešnej širšej reakcii na kontrolu totiž viaceré výčitky NKÚ, na ktoré už dlhšie upozorňoval aj TREND a iné média, uznali a chcú zjednať nápravu.
Zastavajú napríklad dočerpanie peňazí na vlastnú pozitívnu mediálnu kampaň. Sľúbili aj to, že s NKÚ budú spolupracovať na podrobnom prešetrení objednávky protipožiarnych kamier ešte z čias šéfovania ministra Ľubomíra Jahnátka.

V iných sporných otázkach si však Lesy SR trvajú na svojom. Stále odmietajú napríklad výčitku úradu o niektorých podhodnotených predajoch dreva.

Mediálnu kampaň pozastavili

Mediálnu kampaň na vytváranie pozitívneho obrazu podniku v očiach verejnosti za jeden a pol milióna eur Lesy SR zastavujú potom, čo úrad skonštatoval, že pri nej absentujú akékoľvek merateľné ukazovatele reálneho prínosu.

„Štátny podnik po zisteniach o ťažkej merateľnosti prínosov z vlastného podnetu financovanie kampane zastavil, takže nedošlo k vyčerpaniu predmetu zmluvy,“ informuje štátny podnik. Kampaň prerušili zhruba v strede. Nedávno ministerstvo pôdohospodárstva TRENDU spresnilo, že zatiaľ je z kampane využitých asi 700-tisíc eur.

Viac na stránkach eTrendu https://www.etrend.sk/firmy/statne-lesy-zmakli-mnohe-preslapy-odhalene-nku-uznali-a-slubuju-napravy.html


Author postings E-trend
You might also interested in
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.