Veľké odkrývanie hriechov lesníckych papalášov

Vlaňajšia kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR na pôde štátnych lesných podnikov bola jednou z najväčších v histórii úradu.
Pracovalo na nej vyše 60 kontrolórov a trvala trištvrte roka. Po vyhodnotení sa k jej záverom pomerne kriticky vyslovil šéf úradu Karol Mitrík. Výčitky smeruje nielen k vedeniu podnikov, ale aj k zakladajúcemu ministerstvu pôdohospodárstva na čele s Gabrielou Matečnou. V lesoch mu chýba viac koncepčnosti, efektívnosti i kontroly. Naopak, vidí v nich ukážkové príklady nehospodárnosti i jasné neduhy z politického obsadzovania kľúčových postov.

Prečo ste sa vlani rozhodli skontrolovať štátne Lesy SR i Lesopoľnohospodársky majetok Ulič? Robili ste kontrolu priebežne alebo na základe podnetu, že nehospodária dobre?
Do lesov sme išli cielene. Médiá i verejnosť už dlhšie okolo lesov naznačujú rôzne problémy. Kontrola pritom prebiehala celých deväť mesiacov. Od januára do októbra minulého roku. Bola jednou z našich najdlhších previerok.

Viac na stránkach eTrendu https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2019/cislo-20/velke-odkryvanie-hriechov-lesnickych-papalasov.html


Author postings E-trend
You might also interested in
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.