Ako unikajú peniaze zo štátnych lesov

Takto tiež vyzerá hospodárenie Lesov SR. A nie sú to len zistenia médií, ale aj závery veľkej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Zneužívanie štátnej firmy v prospech ľudí napojených na politikov, o ktorom sa na Slovensku hovorí už roky, je realitou. Najhoršie je to, že o čo viac peňazí „uteká“ zo štátnych lesných podnikov, o to menšie zdroje majú na samotné lesy.
Mlčanlivosť nadovšetko
Začiatkom tohtoročnej jari dalo vedenie Lesov SR, ktoré spravujú polovicu lesov v krajine, podpísať zamestnancom čestné vyhlásenie o mlčanlivosti. Podľa jeho znenia musia zachovávať mlčanlivosť o všetkom, čo sa dozvedia pri výkone práce a čo môže byť obchodným tajomstvom zamestnávateľa. Mlčanlivosť sa nevzťahuje iba na prípady kriminálnej a inej protispoločenskej činnosti.

„Ako mám vedieť, čo je obchodné tajomstvo a čo sa môže došetriť ako kriminálna činnosť? Rozhodne nás ten papier pribrzdil v tom, aby sme hovorili na verejnosti o veciach, ktoré sa nám zdajú zvláštne a podozrivé,“ opisuje TRENDU zamestnanec podniku s tým, že informovať nemajú ani o samotnom vyhlásení, a preto sa bojí vystupovať pod svojím menom.

Viac na stránkach eTrendu https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2019/cislo-20/ako-unikaju-peniaze-zo-statnych-lesov.html


Author postings E-trend
You might also interested in
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.