Dosť bolo propagandy a pokrivených manažérov

Lacnejšie drevo pre najväčších odberateľov, protekčne zúžené súťaže na rôzne služby pre vopred jasných víťazov, tolerovanie neplatičov či laxné stráženie obchodných záujmov. Médiá na takéto praktiky štátnych lesných podnikov upozorňujú už roky naprieč takmer všetkými vládnymi garnitúrami.
Nie ojedinele ich dokážu spárovať aj s vplyvnými ľuďmi zo slovenskej politiky i z biznisu, ktorí stoja na konci takéhoto vysávania peňazí z celoslovenských štátnych Lesov SR či menšieho východoslovenského štátneho Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič. No teraz existenciu takýchto neduhov potvrdili aj rozsiahle kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ).

Najhoršie na tom všetkom je, že čím viac peňazí odteká zo štátnych lesov takýmito dierami, tým menej peňazí majú na ekologizáciu. Na nákup novej, šetrnejšej ťažobnej techniky či na budovanie hustejšej siete lesných ciest a zvážnic, aby pri ťažbe dochádzalo k čo najmenšiemu poškodeniu zostávajúceho lesa či aby sa požiarnici rýchlejšie dostali k lesnému požiaru.

Viac na stránkach eTrendu https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2019/cislo-20/dost-bolo-propagandy-a-pokrivenych-manazerov.html


Author postings E-trend
You might also interested in
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.