AGRO: Matečná chce, aby v pozemkových úpravách pokračovali aj ďalšie vlády

Šéfka agrorezortu Gabriela Matečná chce, aby pozemkové úpravy pokračovali aj pri nasledujúcich vládach a aby sa stali prioritou.
BRATISLAVA 16. apríla (SITA) - Uviedla to na utorkovej tlačovej besede, kde predstavila ich systémové riešenie na Slovensku. Každoročne by mal štát spustiť pozemkové úpravy v 120 katastrálnych územiach počas 30 rokov. Zároveň by úpravy každoročne podporil sumou vo výške 30,8 mil. eur.

"Sceľovanie pozemkov, takzvané pozemkové úpravy, prinesú významné výhody vlastníkom, užívateľom, obciam štátu i krajine. Či už pôjde o zhodnotenie pozemkov vlastníkov, realizovanie investícií, nižších nákladov pre štát pri výstavbe infraštruktúry alebo zlepšenie ochrany prírody a udržanie vody v krajine," uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Návrh podľa nej predložia do ďalšieho pripomienkového procesu.

"Pozemkové úpravy nemajú ambíciu len usporiadať to rozdrobené pozemkové vlastníctvo na Slovensku, ale ich druhá ambícia je tá krajinotvorná," uviedol predseda predstavenstva Komory pozemkových úprav SR Vladimír Uhlík. Podľa neho majú ambíciu cez návrhy v pozemkových úpravách priniesť do krajiny tie prvky, ktoré v nej v minulosti boli. Aby sa ochránila pôda pred eróziou a krajina pred povodňami.

Ministerka Gabriela Matečná na tlačovej besede predstavila kritériá výberu katastrálnych území, ktoré budú vplývať na poradie realizovania pozemkových úprav. Sú nimi tzv. vlastnícke kritériá, ako sú počet parciel na jedného vlastníka, počet vlastníkov na parcelu, priemerný počet parciel na liste vlastníctva na hektár, podiel špeciálnych kultúr poľnohospodárskej výroby, podiel poľnohospodárskej pôdy bez špeciálnych kultúr a podiel lesných pozemkov v katastrálnom území.

Medzi tzv. užívacie kritériá v katastrálnom území patria priemerné počty žiadateľov o priame podpory, viacnásobné deklarácie, počty mladých farmárov, podiely výmery podnájomných pozemkov a podiely tzv. bielych plôch. Sú to také plochy, ktoré sú v katastri nehnuteľností evidované ako poľnohospodárska pôda, no v súčastnosti tam je les. Medzi mimorezortné kritériá patria podpora najmenej rozvinutých okresov, podpora plánovaného budovania infraštruktúry, podpora nakladania s vodou v prírode a ochrana prírody či podpora strategických investícií a priemyselných parkov.

Matečná vláde navrhne viacero opatrení. Využité budu nielen kapacity odborníkov v pozemkových úpravách, ale posilnená bude aj štátna správa. Obce a okresné úrady a ich pozemkové a lesné odbory majú mať kľúčovú úlohu pri realizácii pozemkových úprav v ich katastrálnych územiach.


Author postings SITA
You might also interested in
 • Čierny rok najväčších nábytkárov. Po Ekoltechu padol do strát aj Decodom

  Decodom Topoľčany i Ekoltech Fiľakovo sú ďaleko najväčšími nábytkárňami v slovenských rukách. A popri tom, že každá z nich zamestnáva po vyše tisícke ľudí, boli dlho vo veľmi slušných ziskoch. Navyše svoju podnikateľskú šikovnosť dokázali aj mimo svojej brandže.
 • IKEA v Malackách rozšíri výrobu drevotriesky. Aj vďaka novým plantážam

  Líder svetového predaja nábytku – švédsky koncern IKEA – nemá na Slovensku len veľký bratislavský obchodný dom, ale aj viacero fabrík na nábytok i závod na výrobu drevotriesky. Ten pri Malackách postavil koncern pritom na prelome milénia, a tak mu už v súboji s konkurentmi začal dochádzať dych.
 • Zákaz biomasakra je iluzórny. Kvalitné drevo z lesa sa spaľuje ďalej

  Vlani na konci roka pretlačili opoziční poslanci nečakane paragraf do legislatívnej normy, ktorá mala podľa nich prispieť k ochrane lesov. Zmenou zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie sa od januára 2019 mala zrušiť podpora pre elektrárne, ktoré spaľujú lesnú biomasu. Má ju dostávať len ten, kto využíva odpad z drevospracujúceho priemyslu. Na zvyšky z ťažby, napríklad konáre, by sa už vzťahovať nemala.
 • Kovbojka o revíry v priamom prenose

  Poľovnícka spoločnosť Horn s pätnástimi miestnymi členmi ponúkne za blízky revír Višničky, ktorý spravujú v Štiavnických vrchoch štátne Lesy SR, tomuto podniku ročný nájom v sume vyše 57-tisíc eur. Pri 1 400-hektárovej rozlohe štátnych pozemkov v tomto revíri je to pre štát určite výhodná cena. Veď za hektár revíru chcú ľudia z Hornu platiť až 41 eur ročne, pričom priemer z cenových súťaží štátnych lesov je na 23 eurách.
 • Lesník odhalil sfušované zalesňovanie. Vinník dostal ďalšie miliónové kontrakty

  Na spackané zalesňovanie v oblasti horehronského Telgártu upozornil v septembri radový lesník Lesov SR Matúš Hríbik, ktorý tam pôsobí. Privátny dodávateľ podľa jeho slov nevysadil dostatočne veľké plochy a veľa stromčekov sa našlo hromadne zahrabaných len tak pod zemou.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.