HUBA: Nová envirostratégia neprinesie skutočnú zmenu v ochrane životného prostredia

Veľa opatrení, ktoré mohli priniesť skutočnú zmenu v ochrane životného prostredia, bolo z návrhu novej environmentálnej stratégie Slovenska v procese pripomienkovania vypustených.
BRATISLAVA 28. februára (SITA) – Pre odpor ostatných rezortov či iných vplyvných subjektov z návrhu odstránili napríklad presun správy chránených území pod rezort životného prostredia či zavedenie environmentálnej dane. Tento názor vyjadril Mikuláš Huba, vedecký pracovník SAV a zakladajúci člen Slovenského ochranárskeho snemu.

Viaceré zámery envirostratégie, napríklad v oblasti čistenia vôd či spracovania odpadov už malo Slovensko podľa Hubu splniť alebo uskutočniť v čo najkratšom čase, a nie až do roku 2030, ako to predpokladá envirostratégia. „Takmer všetko, čo sľubuje stratégia, nie je dosť ambiciózne a formulácia záväzkov je zväčša vágna. Navyše, vymáhanie ich plnenia je iluzórne, o čom svedčí aj fakt, že envirorezort svojim partnerom vo viacerých zásadných veciach napokon ustúpil,“ zdôraznil environmentalista. Súčasná vláda je podľa Hubu vo svojej podstate antienvironmentálna, takže sa nedá očakávať, že prijme dokument, ktorý by výrazne a v rozumnom časovom horizonte zlepšil stav životného prostredia na Slovensku. „Tým nechcem uprieť pozitívnu snahu Inštitútu environmentálnej politiky, ktorý prípravu návrhu stratégie koordinoval, ani povedať, že sa v nej nenájde celý rad rozumných myšlienok, návrhov a zámerov,“ konštatoval Huba.

Záväznosť novej Envirostratégie 2030 znižuje podľa neho aj fakt, že neprešla parlamentom, ale len vládou, a teda nie je národným, ale len vládnym dokumentom. Ani proces prípravy, pripomienkovania, posudzovania a schvaľovania stratégie nebol podľa neho taký otvorený, ako tvrdí ministerstvo životného prostredia (MŽP). Ministerstvo napríklad nevyužilo ponúknutú možnosť spätnej väzby nezávislých expertov.

Envirostratégia 2030 nastavuje systémové riešenia pre najväčšie environmentálne výzvy Slovenska, akými sú kvalita ovzdušia, odpady, vody, lesy či klimatické zmeny. Pripravil ju Inštitút environmentálnej politiky (IEP). Vznikala dva roky a na jej znení sa okrem 160 odborníkov z rôznych rezortov a oblastí podieľala aj široká verejnosť, ktorá v rámci pripomienkovania zaslala približne 800 námetov. Ciele a opatrenia Envirostratégie 2030 by mali byť rešpektované v iných koncepčných dokumentoch vlády a v legislatíve.


Author postings SITA
You might also interested in
 • Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

  V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
 • Zvolen si zaknihoval prvenstvo. Má najväčšiu pílu na listnaté drevo

  Na ihličnaté drevo má Slovensko hneď dve veľkokapacitné píly v Liptovskom Hrádku a Tomášovciach pri Lučenci.
 • Šestnáctý ročník veletrhu WOOD-TEC proběhne v roce 2020

  Na základě vývoje jednání se Svazem výrobců a dovozců dřevozpracujících strojů a zařízení a Svazem výrobců dřevozpracujících strojů a zařízení bylo ze strany Veletrhů Brno a.s. rozhodnuto o přeložení veletrhu na rok 2020.
 • Žigov Taper slabne. Slovensko už vyváža menej dreva, ani ho toľko nespaľuje

  Slovensko má dreva dostatok, keď má zalesnených vyše 40 percent územia. Realitou donedávna bolo, že až tretina vyťaženého dreva sa spracúvala po jeho vyvezení v zahraničí. A čoraz viac tejto suroviny končilo len v kotloch na výrobu energií. Posledné roky sa tieto negatívne trendy začínajú otáčať.
 • Dve tváre slovenských píl. Dnes hromžia na lesníkov, no vlaňajšok mali nebývalý

  Pred mesiacom slovenské píly upozornili, že prestanú odoberať drevo od štátnych Lesov SR, lebo je drahšie ako v cudzine. Bili na poplach, že ich drahé štátne drevo oberá o medzinárodnú konkurencieschopnosť, nakoľko im za ostatný rok na svetových trhoch klesli ceny predávaného reziva až o tretinu. Teraz sú už zbrane odložené, lebo lesy znížili ceny.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.