Kvietik & Slavia Biznis spoza opony SNS

O investičnej skupine Slavia Capital v rukách Petra Gabalca a Martina Kvietika sa už dlhšie hovorí v súvislosti s jej „prienikom“ s vládnou SNS i o tom, ako má vo svojich biznisoch využívať napojenie na rezorty zverené strane. Slavisti takéto tvrdenia rezolútne odmietajú a zdôrazňujú, že nič z toho nie je pravda. TREND si preto posvietil na jej vzťahy so štátom podrobnejšie
Fakt, že z televíznej obrazovky známy propagátor eurofondov Eugen je v skutočnosti syn spolumajiteľa Slavie Capital Martina Kvietika Matúš, je tým najmenej kontroverzným príkladom prepojenia skupiny so štátom. I keď cez optiku, že práve jeho otec sa v kuloároch spája aj s vplyvom na eurofondy a jeho firmy ich celkom úspešne čerpajú, to vyznieva pomerne tragikomicky.

TREND pri mapovaní prepojení biznisov lídrov Slavie na rezorty ovládané Slovenskou národnou stranou odhalil viacerých manažérov, ktorí v minulosti kooperovali s investičnou skupinou, no dnes vedú štátne lesné podniky a rozhodujú o dreve či poľovných revíroch.

Objavil aj právnika blízkeho Slavii, ktorý môže v súčasnosti radiť rezortu pôdohospodárstva s legislatívnymi normami i verejnými obstarávaniami. Ten právne radí aj štátnym Lesom SR. To všetko sú prieniky do pôdohospodárskeho rezortu SNS.

Viac na stránkach eTrendu : www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2018/cislo-51/kvietik-slavia-biznis-spoza-opony-sns.html


Author postings E-trend
You might also interested in
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.