Štátny podnik Lesy SR zvýši zisk za poľovnícke revíry viac ako päťnásobne

Zisk Lesov SR za poľovnícke revíry by mal vroku 2019 dosiahnuť cez 500tisíc eur, pričom vroku 2017 to bolo len 89 tisíc eur.
BRATISLAVA 25. októbra (SITA) - V štátnom podniku Lesy Slovenskej republiky (Lesy SR) zavádzajú nový model starostlivosti o poľovné revíry, po novom sa už nebudú prenajímať, ale záujemcovia si môžu zakúpiť tzv. odpredaj odstrelu. Nový model bude pre Lesy SR znamenať radikálne vyššie príjmy. Z 23 revírov, v ktorých už bol tento model realizovaný, budú mať Lesy SR v roku 2019 zisk viac ako 500 tisíc eur, v minulom roku to bolo len 89 tisíc eur. Nárast zisku tak predstavuje viac ako 570 %. Informoval o tom vo štvrtok vedúci odboru komunikácie Lesy SR Pavel Machava v tlačovej správe.

Štátny podnik má vo svoje správe celkovo 103 poľovníckych revírov. V minulosti bola väčšina z nich prenajatá, veľakrát na dlhé obdobie. V tomto roku sa skončili nájomné zmluvy v 31 revíroch. V prvých 23 revíroch už boli podpísané zmluvy na tzv. odpredaj odstrelu. Do konca roka 2018 prevezmú Lesy SR do svojej správy ďalších osem revírov, v roku 2019 sedemnásť. Dôvodom je podľa štátneho podniku ukončenie doby prenájmu.

„Lesy SR realizujú plánovaný odpredaj odstrelu v zmysle novej schválenej metodiky a koncepcie vo svojich vybraných poľovných revíroch s prihliadnutím a implementáciou odporúčaných postupov vládou schváleného materiálu Koncepcie rozvoja poľovníctva v SR. K dnešnému dňu sme získali 23 nových zmluvných dlhodobých partnerov, ktorých činnosť pri manažmente jednotlivých poľovných revíroch budeme náležite sledovať a vyhodnocovať,“ povedal generálny riaditeľ Lesy SR Marian Staník. Lesy SR pozitívne hodnotia ochotu žiadateľov prispievať k zveľadeniu daného poľovného revíru pri realizácii jednotlivých opatrení v zmysle predložených Plánov rozvoja poľovníckeho hospodárenia, ktoré výhľadovo nastavujú v drvivej väčšine aj spoluprácu s miestnymi komunitami, školami či záujmovými združeniami.

Finančné náklady spojené s realizáciou týchto činností na seba zmluvne prevzali počas celej doby platnosti zmlúv partneri Lesov SR, čo je podľa štátneho podniku ďalším ekonomickým bonusom k samotnej cene za odpredaj odstrelu. Zároveň tieto aktivity prinášajú podľa Lesov SR významný „nefinančný“ benefit pri budovaní stabilných partnerstiev so širokou verejnosťou a zároveň aj zvyšovanie úrovne povedomia laickej verejnosti o problematike poľovníctva a výkonu práva poľovníctva v SR, ktoré priamo súvisí aj s ochranou vzácnych druhov živočíchov a vzdelávaním mladých ľudí.

„Musím zdôrazniť, že po zverejnení prvých ponúk a následne uzávierky došlých ponúk sme očakávali výrazne vyšší objem podaných žiadostí k jednotlivým poľovným revírom, no pravdepodobne vplyvom nastavenia našej cenovej politiky pre daný poľovný revír, ktorá vysoko presahovala doterajšie ročné príjmy Lesov SR za prenájom, došlo k prirodzenej selekcii uchádzačov. Navyše okrem stanovenej ceny za odpredaj odstrelu bolo potrebné spĺňať ďalšie náročné kritériá, ktoré vyhodnocovala externá odborná komisia,“ doplnil obchodný riaditeľ štátneho podniku Tomáš Klouček.


Author postings SITA
You might also interested in
 • Únos štátu po poľovnícky: Ako papaláši cez úrady obrali urbárnikov o revír

  Poľuje iba každý stý Slovák, a tak väčšinu ľudí súboje poľovníckych partií o revíry nijako zvlášť nezaujímajú. Úplne iný rozmer však tieto boje nadobúdajú, ak v nich niekto prichádza o revír aj vďaka zneužitiu právomocí úradov a štátnych lesných podnikov, ktoré ich spravujú. Vtedy už ide o „únos štátu“ v prospech oponenta, a ten sa môže zopakovať v ktorejkoľvek oblasti života. Slušným ľuďom tak ostáva iba veľká nechuť, lebo spravodlivosť majú zasa hľadať len u toho istého štátu.
 • IKEA postavila inteligentnú fabriku

  V závode Flatline v Malackách beží už šiesty rok rozsiahly projekt digitalizácie a automatizácie výroby. V súčasnosti pokračuje robotizáciou nadväzujúcich procesov.
 • Drevári sa udomácňujú v pokojných vodách

  Jeden z najviac krízou postihnutých sektorov sa nevedel dlho dostať z marazmu. No po predvlaňajšku zopakoval ďalší výborný rok aj vlani. Za dva roky sa dostal takmer na svoju predkrízovú výkonnosť. Reč je o slovenskom drevárstve, ktoré je zamerané na produkciu stavebného dreva i na polotovary pre nábytkárov.
 • Nemecké Asko pridá na Slovensku štyri nové predajne

  Záujem nadnárodných predajcov nábytku o Slovensko neutícha. Len nedávno nemecký predajca nábytku Sconto oznámil, že ešte túto jeseň otvorí svoju štvrtú predajňu v Žiline. Na ďalšiu expanziu sa chystá aj ďalšia nemecká sieť Asko. K jej terajším šiestim slovenským predajniam majú v pribudnúť ďalšie štyri.
 • Slovensko aj Žiga konečne vyvážajú do zahraničia výrazne menej dreva ako donedávna

  Najväčším neduhom domáceho lesnícko-drevárskeho biznisu je už dlhodobo vývoz veľkých objemov surového dreva do cudziny. Pridaná hodnota i pracovné miesta pri spracúvaní "slovenského" dreva sa tak tvoria až v zahraničí. Najmä v Rakúsku a Česku. Aspoň posledné roky však dochádza aj k veľmi dynamickému poklesu exportov.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.