ENVIRO: Štátni ochranári odmietajú kritiku lesníkov, že publikujú neprofesionálne práce

Národné lesnícke centrum skritizovalo analýzu ŠOP a SAV o šírení lykožrútovej nákazy a šírením lykožrúta, ktorú vypracovala Štátna ochrana prírody SR (ŠOP) a Slovenská akadémia vied (SAV), bolo odštartovať odbornú diskusiu o situácii v slovenských lesoch, a nie vyvolať priamu konfrontáciu s ľuďmi z lesníckej praxe alebo výskumu.
ŠOP takto reagovala na tvrdenie Národného lesníckeho centra (NLC), že analýza, podľa ktorej bezzásahové zóny nie sú významným zdrojom lykožrútovej kalamity, sa vyznačuje množstvom zásadných chýb, neprofesionalitou a nedôslednosťou. „Doterajšia diskusia v médiách totiž bola založená hlavne na názoroch jednotlivých ľudí, bez odvolania sa na konkrétne odborné štúdie,“ uviedla v reakcii ŠOP, pričom vyjadrila poľutovanie, že NLC namiesto vecnej odbornej diskusie znevažuje autorov štúdie.

Ústav ekológie lesa SAV a ŠOP analyzovali vzťah medzi odumieraním smrekových porastov v dôsledku lykožrútovej nákazy a bezzásahovými územiami. Zo 117 skúmaných rezervácií sa len v deviatich prípadoch preukázalo, že odumieranie sa začalo v rezervácii. Podľa odborníkov tak obviňovanie ochrany prírody zo súčasnej podkôrnikovej kalamity neobstojí. Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Ľuboš Hlavoň považuje analýzu za neprofesionálnu, pričom od autorov žiadal odpoveď na deväť odborných otázok. Podľa Hlavoňa materiál nespĺňal parametre kladené na analytické práce, nebol riadne vyargumentovaný, pripravený a nezodpovedal pravidlám publikovateľnosti.

ŠOP v reakcii na túto kritiku pripomenula, že pre médiá nebola zverejnená celá vedecká publikácia, ale tlačová správa, ktorá nemohla uviesť celý rozbor problematiky. Zároveň zopakovala svoj nesúhlasný postoj k tvrdeniam lesníkov, že na lykožrútovej kalamite nesie významnú mieru viny ochrana prírody a bezzásahový prístup v rezerváciách. „Jedna jediná odborná inštitúcia, akokoľvek nepochybujeme o odborných kvalitách mnohých jej pracovníkov, nemôže mať výhradné právo vyjadrovať sa k problematike lesov a vyvodzovať závery, ktoré majú ovplyvňovať prístup celej spoločnosti k lesom v chránených územiach,“ odkázala ŠOP Národnému lesníckemu centru.

Na kritiku lesníkov reagoval aj autorský kolektív SAV. Zdôraznili, že ich hlavnou motiváciou bolo na základe dostupných dát vecne a vedecky zhodnotiť vzťah medzi bezzásahovým režimom a rozpadom smrekových porastov, keďže takáto štúdia na Slovensku absentuje. Pripomenuli, že o problematike smrekových ekosystémov a o šírení podkôrneho hmyzu pravidelne publikujú články v medzinárodne renomovaných vedeckých časopisoch. „Uvedená štúdia spĺňa základné vedecké kritériá - replikovatelnosť, overiteľnosť, zverejnenie metodiky a výsledkov ako aj prístupnosť konštruktívnej vedeckej diskusii,“ uzavreli.

V poslednej dobe sa vyostril spor medzi lesníkmi a ochranármi o hospodárení v lesoch v chránených oblastiach. Lesníci presadzujú výrub stromov napadnutých lykožrútom, ochranári v tom vidia zámienku na zvýšenie ťažby dreva. Tvrdia, že les si dokáže s podkôrnymi kalamitami poradiť aj sám. Výruby lesov negatívne vníma aj široká verejnosť.


Author postings SITA
You might also interested in
 • Únos štátu po poľovnícky: Ako papaláši cez úrady obrali urbárnikov o revír

  Poľuje iba každý stý Slovák, a tak väčšinu ľudí súboje poľovníckych partií o revíry nijako zvlášť nezaujímajú. Úplne iný rozmer však tieto boje nadobúdajú, ak v nich niekto prichádza o revír aj vďaka zneužitiu právomocí úradov a štátnych lesných podnikov, ktoré ich spravujú. Vtedy už ide o „únos štátu“ v prospech oponenta, a ten sa môže zopakovať v ktorejkoľvek oblasti života. Slušným ľuďom tak ostáva iba veľká nechuť, lebo spravodlivosť majú zasa hľadať len u toho istého štátu.
 • IKEA postavila inteligentnú fabriku

  V závode Flatline v Malackách beží už šiesty rok rozsiahly projekt digitalizácie a automatizácie výroby. V súčasnosti pokračuje robotizáciou nadväzujúcich procesov.
 • Drevári sa udomácňujú v pokojných vodách

  Jeden z najviac krízou postihnutých sektorov sa nevedel dlho dostať z marazmu. No po predvlaňajšku zopakoval ďalší výborný rok aj vlani. Za dva roky sa dostal takmer na svoju predkrízovú výkonnosť. Reč je o slovenskom drevárstve, ktoré je zamerané na produkciu stavebného dreva i na polotovary pre nábytkárov.
 • Nemecké Asko pridá na Slovensku štyri nové predajne

  Záujem nadnárodných predajcov nábytku o Slovensko neutícha. Len nedávno nemecký predajca nábytku Sconto oznámil, že ešte túto jeseň otvorí svoju štvrtú predajňu v Žiline. Na ďalšiu expanziu sa chystá aj ďalšia nemecká sieť Asko. K jej terajším šiestim slovenským predajniam majú v pribudnúť ďalšie štyri.
 • Slovensko aj Žiga konečne vyvážajú do zahraničia výrazne menej dreva ako donedávna

  Najväčším neduhom domáceho lesnícko-drevárskeho biznisu je už dlhodobo vývoz veľkých objemov surového dreva do cudziny. Pridaná hodnota i pracovné miesta pri spracúvaní "slovenského" dreva sa tak tvoria až v zahraničí. Najmä v Rakúsku a Česku. Aspoň posledné roky však dochádza aj k veľmi dynamickému poklesu exportov.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.